Zorgmantel *

 

uitgediend en afgedragen

een lap, een lor, een vod

waaraan herinneringen kleven

als kauwgum op een grauwe steen

 

afgeleefd en uitgedaan

een lap, een lor, een vod

waaraan het zweet kleeft

van een sleets geworden rug

 

gerafeld en uiteengevallen

een lap, een lor, een vod

waarin de jaren zuchten

van toegewijde zorg

 

ik ruik je klamme zweet

je opgedroogde tranen

ik hoor je kreunen onversaagd

meer klagen deed je niet

 

ik streel je, strijk over je

versleten afgeleefde huid

koester je, vertroetel je

troost je en draag je

 

 

Nel Goudriaan

 

01-02-2021

 

* Dit gedicht kreeg een eervolle vermelding in de wedstrijd MaatjeZ