Gedichten

Op deze plek zijn mijn gedichten te lezen. Er zijn verschillende afdelingen: 

 

Kom verder

 

Kom verder

 

Je kunt stilstaan 

in een weide met hemelsblauwe bloemen

wachten totdat ze verwelken ...

het verdriet om voorbijgaan

vasthouden en koesteren 

tot je langzaam verdwijnt

Stilstaan is een soort van sterven

 

Je kunt doorgaan

de scherpe randen van de rots trotseren 

omhoog klauteren 

vallen en weer opstaan 

een zachtgele vlinder voorbij zien fladderen

het geluk vangen met de camera 

Herinneren is een soort van blijven 

 

Je kunt verderkomen 

jezelf overstijgen, de top bereiken 

zien hoe vlakken in vele tinten

zich verbinden tot een adembenemend vergezicht

zwijgen, voelen, verwonderen

Voortgaan is een vorm van leven

 

© Nel Goudriaan

Eerste  prijs Fusie Poëziewedstrijd "Kom Verder"
https://www.platform-c.nu/nieuws/winnaars-poeziewedstrijd/

 

 

Vleugellam

Onzichtbaar fluistert zij

in het avondlicht 

Onhoorbaar lispelt ze 

lange zinnen

langzaam verdwijnt haar stem

een mot vliegt zijn vleugels stuk

tegen de staande schemerlamp

 

Haar bloemetjesjurk 

kleurig en fleurig 

gemaakt volgens oud patroon

steekt schril af 

tegen donkere wolken

varkens schreeuwen in doodsnood 

vlak voor de slacht

 

Dan een zwijgen overal

geen ijzige stilte maar

een stilte die ademt

ze wentel zich in modder 

en komt thuis

De aarde opent zich 

Een mannenkoor heft de lofzang aan

 

© Nel Goudriaan 28 maart 2018

 

Naar aanleiding van opdracht Odile Schmid op stofomslag van bundel Greetje Kruidhof

Uitgangspunt gedicht p.33 Wisselplaats

Je vader fluistert woorden’

 

 

Jij

 

hoe je daar liep 

ineengedoken 

onder een paraplu

bescherming zocht

tegen striemende stralen

 

ik riep je

maar mijn woorden 

krompen ineen

werden verpletterd 

door slagregens 

 

hoe ik je nakeek 

een stip 

die verdween

in het duister

 

©  Nel Goudriaan 16 maart 2018