Cijfer

 

9,0 / 10,00

Woensdag 3 april 12.45

Docent J. de Jonge

 

Feedback:

 

Beste Nel,

 

Je kunt alles wat in les 41 aangegeven wordt waarop het eindverhaal beoordeeld zou worden:

een geloofwaardig personage schetsen, de gedragingen voort laten komen uit het karakter, het conflict goed uitwerken en een kloppend perspectief gebruiken.

Maar je kunt meer, je hebt simpelweg schrijftalent dat zich uit in subtiliteit: je kunt met weinig en precies de passende woorden, termen of handelingen een beeld schetsen van een situatie of sfeer. Ook vind ik dat je nooit maar dan ook nooit iets nadert dat clichématig is, terwijl veel thema’s die je beroert universeel zijn en daar vaak over geschreven wordt. Maar de manier waarop jij met je personages en hun onderlinge relaties omgaat, maakt dat het levendige mensen zijn. Waarin de lezer zich kan herkennen, of er voor schrikt of er door verrast wordt. Je bent niet alleen in staat met heel weinig woorden een korte schets te geven, maar ook om een soepel lopend verhaal als langere tekst te laten lopen, de caleidoscoop die de teksten over GertJan vormen ben ik ook van onder de indruk.