· 

Hart & Hemel (3)

De setting

 

De setting van een verhaal is meer dan de fysieke omgeving waarin een verhaal zich afspeelt. Het gaat ook om de sfeer, de achtergrond van de personages, de geschiedenis enzovoort.  

In deze blogpost schrijf iets over de religieuze achtergrond en over de plaatsen in deze roman. 

 

Religieuze achtergrond

 

De roman speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw. GertJan groeit op in een streng gereformeerd  milieu. Hij is de enige zoon van Hendrik en Johanna. Het gezin leeft in een isolement en het sociale netwerk bestaat voornamelijk uit leden van de kerkelijke gemeente. Een warme en hartelijke groep voor hen die hetzelfde geloof delen en zich houden aan de regels. Er staat nogal wat  op het spel als GertJan zich bewust wordt van zijn homoseksuele gevoelens.

 

Woonplaatsen

Ik heb bewust geen concrete plaats genoemd, waarin de roman zich afspeelt. Het zou elk willekeurig dorp kunnen zijn. 

De woning van GertJan en Eva staat in een nauwe straat waar de bewoners elkaar in de gaten kunnen  houden. Ze komen elkaar voortdurend  tegen bij de bakker en de supermarkt. Het leven speelt zich vooral binnen af.  De rust wordt voornamelijk  verstoord door het geluid van de telefoon en belgerinkel.  

Ook Peters flat, in de buurt van een grote stad, zou op meer plaatsen kunnen staan. Kenmerkend zijn de lichtheid, de vrijheid, de afwezigheid van sociale controle.

 

Vakanties

Tijdens het buitenleven in de vakantie is er een andere dynamiek; een voortdurende interactie met de natuur, de plaatsen waar de personages verblijven. Nu wel concrete beschrijvingen van de omgeving (het eiland Skye, Vlieland). De omgeving krijgt letterlijk meer kleur.

Hier voltrekken zich veranderingen, nemen de personages beslissingen (Eva) of hopen ze op een doorbraak (GertJan en Peter).

 

De volgende scène speelt zich af op Vlieland:

 

"Vreemd, dat ze zich in de eenzaamheid van dit vrijstaande huisje veel minder alleen voelt dan in haar eigen flat. Daar schrijnt voortdurend het gemis; hier omsluiten de muren haar als de wanden van een knusse tent, zoals ze die vroeger als kind van haar lakens maakte. Als ze de lakens optilde, zag ze haar moeder die haar vriendelijk toelachte. De tijd valt weg, de episode met GertJan verdwijnt en lost op in een milde mist. Op dit eiland is ze thuis. Los van het leven van alledag."