· 

Hart & Hemel (5)

De thema's in Hart & Hemel

 

Het hoofdthema is de worsteling van GertJan los te komen van zijn ouders en achter zijn eigen keuzes te staan. Een universeel thema, maar extra moeilijk als je uit een streng religieus milieu komt. De psychische en morele druk is zwaar. Als je je hart volgt, dreigt verwerping of erger nog de eeuwige straf.  *Zie het citaat hieronder. 

Een paar subthema's:

  • Homoseksualiteit en religie. Hoe houd je je staande in een omgeving die jouw seksualiteit afwijst? Hart & Hemel speelt zich af in de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar nog steeds lees je in de kranten hartverscheurende verhalen over jongeren die hun aard moeten verloochenen of gedwongen worden schadelijke therapieën te ondergaan.
  • Psychische problemen en religie. Johanna, de moeder van GertJan, heeft een bipolaire stoornis die ze zelf niet onderkent. Gesteund door haar predikant weigert ze medicatie met alle gevolgen van dien,

Het zijn zware thema's, maar van een proeflezer kreeg ik deze reactie:

 

"In Hart & Hemel geeft de auteur een bijzondere kijk in een religieuze wereld, zonder dat het beklemmend voor de lezer is."

 

Een citaat uit Hart & Hemel:

 

‘Ik moet rekening houden met Johanna, ze heeft een zwak hoofd. Al die spanningen kan ze niet aan. Ik wil niet dat het weer verkeerd met haar gaat.’ Zijn ogen staan dof. ‘Natuurlijk doet het me verdriet dat mijn zoon uitgestoten is en nog erger, dat wij, zijn ouders, hem niet meer binnenlaten. We kunnen niet anders, het gaat erom dat GertJan zijn eeuwige zielenheil niet verspeelt.’